kort
erbjuder

Vi erbjuder

Vi utför följande tjänster


 • Traditionell handrivning – allt som har med renovering att göra
 • Totalrivning av byggnader
 • Schaktning och grundläggningsarbete
 • Asbest-sanering
 • PCB sanering
 • Sågning och borrning i alla stenmaterial
 • Bilning – med små bilningsmaskiner, robot eller Bobcat
 • Servicebil – akuta arbeten
 • Kompletta rivningsplaner med deponikvitton

 • Kontakt

  040-6852030
  0708-972757
  info@lindqvistriv.se
 • Adress

  Solliden, Ebbarpsvägen 17
  212 91 Malmö
  Org nr: 5562325026
 • Kreditvärdighet
  kredit