kort

Sanering

 • Asbest
 • PCB
 • Säkert
 • Skydd mot spridning
 • Kompetent utförande
 • Certifierad personal
 • Korrekt hantering av avfall
 • Vi utför en årlig kontroll på personalens skyddsutrustning i samarbete med SMOSAB
 • Asbest finns fortfarande i äldre hus och bör tas bort och bytas mot hälsosammare material.
 • Luftslussar, undertrycksfläktar samt personlig skyddsutrustning används eftersom asbest och PCB fibrer skapar ohälsa för omgivningen.
 • Vår personal utför saneringsarbetet enligt de ställda kraven från Arbetsmiljöverket.
 • Vi utför provtagning av material som misstänkts vara kontaminerad och lämnar komplett dokumentation.

 • Kontakt

  040-6852030
  0708-972757
  info@lindqvistriv.se
 • Adress

  Solliden, Ebbarpsvägen 17
  212 91 Malmö
  Org nr: 5562325026
 • Kreditvärdighet
  kredit